ผลงานวิจัย ปี 2564
การศึกษาความสามารถในการแกะกระดุมของนักเรียนพิการซ้อนโดย ใช้ชุดฝึกการแกะกระดุม
หัวข้อวิจัย การศึกษาความสามารถในการแกะกระดุมของนักเรียนพิการซ้อนโดย
ใช้ชุดฝึกการแกะกระดุม
 
ชื่อผู้วิจัย นางสาวกรกนก หวังไพรเจริญ
 
ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2565,11:01   อ่าน 150 ครั้ง