ผลงานวิจัย ปี 2563
ศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักษะบื่อการเรียน CAI ในการพัฒนาทักษะทางสติปัญญาและการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เรื่องการจับคู่สัตว์และอาหารสัตว์ของนักเรียนออทิสติก
 
ชื่อเรื่องวิจัย ศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักษะบื่อการเรียน CAI ในการพัฒนาทักษะทางสติปัญญาและการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เรื่องการจับคู่สัตว์และอาหารสัตว์ของนักเรียนออทิสติก
 
ชื่อผู้วิจัย นายดนัย บุญไวย์
 
ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2564,23:31   อ่าน 325 ครั้ง