ผลงานวิจัย ปี 2563
ชื่อเรื่องวิจัย การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมล้อเลื่อนฝึกเดิน (Wheel Walker) เพื่อพัฒนาความสามารถของการเดินในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ระดับชั้นแตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อเรื่องวิจัย การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมล้อเลื่อนฝึกเดิน (Wheel Walker) เพื่อพัฒนาความสามารถของการเดินในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
ระดับชั้นแตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
ชื่อผู้วิจัย นางสาวภัชญณัญ ภัทรพนาสกุล
 
ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2564,23:29   อ่าน 328 ครั้ง