ภาพกิจกรรม
5 ก.พ. 63 ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศการสอนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศั
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางอำไพพิศ บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้นำคณะครูและบุคลากรร่วมต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศการสอนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ทั้ง 3 ท่าน
1. นางวราภรณ์ จึงสุวดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์
2. นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
3. นางสาวอุณาวรรณ มั่นใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2564,14:05   อ่าน 534 ครั้ง