ภาพกิจกรรม
23 ม.ค. 63 อบรมการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)และประชุมประจำเดือน มกราคม63
วันที่ 23 มกราคม 2563
ในช่วงเช้า นางอำไพพิศ บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ให้กับข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมกราคม ในช่วงบ่าย โดยในการประชุมยังได้มีการมอบของขวัญวันเกิดให้กับบุคลากรและมอบรางวัลประกาศนียบัตรให้กับ ครูและพี่เลี้ยงที่มีผลงานดีเด่นอีกด้วย
ณ ห้องประชุมดุสิดาราม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2564,12:59   อ่าน 324 ครั้ง